Ngô Thị Ngọc Vân - Giám đốc điều hành Phòng khám đa khoa Đại Phước: Sự chia sẻ giữa thầy thuốc và người bệnh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-02-20
Tác giả
Thu Trân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những trao đổi của Giám đốc điều hành Phòng khám đa khoa Đại Phước - Ngô Thị Ngọc Vân với Doanh nhân Sài Gòn về mục đích kinh doanh của Phòng khám Đại Phước trong việc góp phần giảm tải cho các bệnh viện công trên địa bàn TP.HCM hiện nay.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 525 phát hành ngày 20 tháng 2 năm 2019
Từ khóa
Ngô Thị Ngọc Vân , Đại Phước , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn