Ông Nguyễn Văn Khởi - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Intresco: Đầu tư vừa tầm và đúng ngành

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2009-08-12
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Văn Khởi - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Intresco, một doanh nhân đầy nghị lực và bản lĩnh đã đưa Intresco trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong ngành kinh doanh bất động sản.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 55 phát hành ngày 12 tháng 8 năm 2009
Từ khóa
Nguyễn Văn Khởi , Intresco , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu