Viết sách là một cách để giải quyết vấn đề của xã hội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-05-31
Tác giả
Nguyễn Anh Dũng
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Nhận định của Nhà sáng lập - Tổng giám đốc Công ty CP Sbooks về vai trò của việc doanh nhân viết sách trong giải quyết các vấn đề đang diễn ra trong xã hội.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Nguyễn Anh Dũng , Công ty CP Sbooks , Doanh nhân Việt Nam , Doanh nhân viết sách
Trích dẫn