Bà Dương Ngọc Kim - Tổng giám đốc Công ty Sao Ta Food (Sóc Trăng): Gặp "người miền Tây" ở Sài Gòn

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2009-04-15
Tác giả
Phạm Hoa Lài
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Dương Ngọc Kim - Tổng giám đốc Công ty Sao Ta Food về định hướng của bà dành cho sự phát triển Sao Ta Food trong tương lai trước những biến động của tình hình kinh tế trong và ngoài nước.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 38 phát hành ngày 15 tháng 4 năm 2009
Từ khóa
Dương Ngọc Kim , Sao Ta Food , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu