KTS. Nguyễn Hoàng Mạnh - Giám đốc Công ty Mia Design Studio: Hành trình dài luôn từ những chặng đường ngắn

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2017-03-22
Tác giả
Lạc Lâm
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của KTS. Nguyễn Hoàng Mạnh trong cuộc phỏng vấn của Doanh nhân Sài Gòn về những giá trị và mục tiêu mà MIA Design Studio gửi gắm trong các công trình phục vụ cộng đồng và định hướng phát triển mà ông dành cho MIA Design Studio trong tương lai.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 431 phát hành ngày 22 tháng 3 năm 2017
Từ khóa
Nguyễn Hoàng Mạnh , Mia Design Studio , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu