Bà Mã Đào Ngọc Bích - Tổng giám đốc chuỗi hệ thống làm đẹp Angel Beauty - Giám đốc chuỗi siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World: Giải thưởng lớn nhất với tôi là tình yêu thương con người

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2021-05-25
Tác giả
Nguyễn Loan
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Mã Đào Ngọc Bích - Tổng giám đốc chuỗi hệ thống làm đẹp Angel Beauty - Giám đốc chuỗi siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World về bí quyết chinh phục thị trường làm đẹp đầy cạnh tranh ở Việt Nam khi bà chỉ mới khởi nghiệp với số vốn khiêm tốn và phương pháp thuyết phục các đối tác khó tính trong lựa chọn đối tác ngành hóa mỹ phẩm của bà.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 606 phát hành ngày 25 tháng 5 năm 2021
Từ khóa
Mão Đào Ngọc Bích , Angel Beauty , B Beauty World , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn