Bà Võ Thị Phương Lan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Giao nhận vận tải Mỹ Á (ASL): Phải tạo được uy tín cá nhân thì mới đi xa

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2020-12-25
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những nhận định của bà Võ Thị Phương Lan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Giao nhận vận tải Mỹ Á (ASL) về vai trò của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp trong phòng ngừa rủi ro và đối phó với Covid-19 và lời khuyên của bà cho các bạn trẻ đang bước vào khởi nghiệp.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 597 phát hành ngày 25 tháng 12 năm 2020
Từ khóa
Võ Thị Phương Lan , Mỹ Á , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn