Ông Trần Anh Tuấn - Phó tổng giám đốc Trung tâm Mua sắm Sài Gòn - Nguyễn Kim: Uy tín là giá trị đẹp nhất của con người

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-09-26
Tác giả
Mai Phương
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Trần Anh Tuấn - Phó tổng giám đốc Trung tâm Mua sắm Sài Gòn - Nguyễn Kim về khả năng phán đoán nhạy bén những khuynh hướng mới của người tiêu dùng mà anh đã học được với tư cách của một người quản lý cấp cao của doanh nghiệp trong thời đại hội nhập và đánh giá của anh về sự phát triển của thị trường bán lẻ chuyên ngành trong thời gian tới.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 162 phát hành ngày 26 tháng 9 năm 2006
Từ khóa
Trần Anh Tuấn , Trung tâm mua sắm Sài Gòn - Nguyễn Kim , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu