Ông Đỗ Bá Cảnh - Tổng giám đốc Công ty Điện lực BOT Phú Mỹ 3: Mong xếp được vài viên gạch xây dựng quê hương

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2008-04-29
Tác giả
Các Ngọc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Đỗ Bá Cảnh - Tổng giám đốc Công ty điện lực BOT Phú Mỹ 3 và nghe ông chia sẻ về kinh nghiệm điều hành quản lý nhân sự trong một doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 240 phát hành từ ngày 29 tháng 4 năm 2008
Từ khóa
Đỗ Bá Cảnh , Công ty Điện lực BOT Phú Mỹ , doanh nghiệp , doanh nhân Việt Nam
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu