NSƯT Vũ Thành Vinh - CEO Công ty TNHH Khang Media: Hãy tin và hãy yêu!

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-03-30
Tác giả
Phương Quyên
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của NSƯT Vũ Thành Vinh - CEO Công ty TNHH Khang Media với Doanh nhân Sài Gòn về thành quả của những chương trình truyền do Khang Media sản xuất trong năm 2015 và chiến lược "made in Việt Nam" trên truyền hình mà Khang Media đang theo đuổi.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 383 phát hành ngày 30 tháng 3 năm 2016
Từ khóa
Vũ Thành Vinh , Khang Media , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn