Ông Nguyễn Đặng Hiến - Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh: Giữ thương hiệu Việt cho người Việt

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2017-04-05
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Đặng Hiến - Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh về quyết tâm xây dựng thương hiệu nước giải khát riêng của Việt Nam với sứ mệnh "Giữ thương hiệu Việt cho người Việt" mà ông đặt ra trong 25 năm theo nghề kinh doanh nước giải khát.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 433 phát hành ngày 5 tháng 4 năm 2017
Từ khóa
Nguyễn Đặng Hiến , Tân Quang Minh , doanh nhân Việt Nam , thương hiệu Việt
Trích dẫn