Tổng giám đốc Công ty bánh ngọt Đức Phát - Kao Siêu Lực: Chính khách hàng đẩy tôi đi

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2004-12-01
Tác giả
Kim Yến
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Kao Siêu Lực - Tổng giám đốc Công ty bánh ngọt Đức Phát về tình yêu của ông với nghề làm bánh ngọt và triết lý kinh doanh mà ông tạo dựng cho thương hiệu bánh ngọt Đức Phát.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 71 phát hành 1 tháng 12 năm 2004
Từ khóa
Kao Siêu Lực , Đức Phát , doanh nhân Việt Nam , thương hiệu Việt
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu