Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Hoàng Phát: Phải biết từ chối

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2015-12-16
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Hoàng Phát Nguyễn Thị Mỹ Hạnh với Doanh nhân Sài Gòn về quyết định nhượng lại "cơ nghiệp" đầu tiên là cửa hàng vi tính để tiếp tục du học 3 năm, sau đó đi làm thuê cho các công ty nước ngoài hơn 5 năm để tích lũy kinh nghiệm của chị.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 371 phát hành ngày 16 tháng 12 năm 2015
Từ khóa
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh , Lâm Hoàng Phát , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn