TS. Nguyễn Trí Dũng - Tổng giám đốc Công ty Minh Trân: Cơ hội để xây dựng tương lai mới giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-02-25
Tác giả
Ngọc Lý
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những suy nghĩ của TS. Nguyễn Trí Dũng - Tổng giám đốc Công ty Minh Trân, một trong số ít Việt kiều đầu tiên được Chính phủ Việt Nam mời về góp phần tìm giải pháp giúp đất nước vượt qua khó khăn sau khi nước nhà thống nhất, về triển vọng phát triển kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023).
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 645 phát hành ngày 25 tháng 2 năm 2023
Từ khóa
Nguyễn Trí Dũng , Minh Trân , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn