Ông Ngô Vi Đồng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Công nghệ tin học HPT: Thành công của HPT là am tường công nghệ, thấu hiểu thị trường

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2020-05-10
Tác giả
Nguyễn Loan
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Ngô Vi Đồng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT, người doanh nhân có tên tuổi gắn liền với thương hiệu HPT trong suốt một phần tư thế kỷ qua và luôn ở vị thế những cánh “chim đầu đàn” ngành công nghệ thông tin Việt Nam.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 582 phát hành ngày 10 tháng 5 năm 2020
Từ khóa
Ngô Vi Đồng , HPT , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn