Anh Trần Minh Tiến - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lasta: Văn hóa kinh doanh phải bắt đầu từ ý thức nhỏ...

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-10-07
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lasta Trần Minh Tiến với Doanh nhân Sài Gòn về lý do khiến anh chuyển sang làm truyền hình khi đang kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư - xuất nhập khẩu tại Thái Lan cùng những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình làm truyền hình được chính anh chia sẻ.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 13 phát hành ngày 7 tháng 10 năm 2008
Từ khóa
Trần Minh Tiến , Lasta , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu