Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư thương mại SMC: Cứ đi, ắt có đường...

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2009-09-30
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư thương mại SMC về nguyên tắc kinh doanh và nguyên tắc sống của đã tạo nên thành công cho SMC và mong muốn xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại SMC của ông.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 62 phát hành ngày 30 tháng 9 năm 2009
Từ khóa
Nguyễn Ngọc Anh , SMC , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu