Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group): Với tôi, chỉ có làm tốt hay không tốt

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2020-11-10
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công về những vấn đề thời sự của kinh tế Việt Nam và cách quản trị doanh nghiệp mà ông đã áp dụng cho TTC để có thể vực dậy doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới như hiện nay.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa, trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 594 phát hành ngày 10 tháng 11 năm 2020
Từ khóa
Đặng Văn Thành , TTC Group , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn