Lợi ích của việc đọc sách từ cá nhân đến doanh nghiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2021-12-06
Tác giả
Huỳnh Kim Thịnh
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Nhận định của Kỹ sư xây dựng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Học viện VSE Huỳnh Kim Thịnh về lợi ích của việc đọc sách từ cá nhân đến doanh nghiệp và phương pháp phát triển văn hóa đọc tại Công ty TNHH Học viện VSE.
Số trang
5 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Huỳnh Kim Thịnh , VSE , sách Doanh nhân , văn hóa đọc
Trích dẫn