Bà Tôn Nữ Thanh Toàn - Giám đốc Công ty Chế biến gỗ xuất khẩu Cattie Asia (Đà Nẵng): Tôi không dám một mình vào WTO

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-11-28
Tác giả
Bích Hồng
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những suy nghĩ về tương lai ngành chế biến gỗ Việt Nam và những chia sẻ về phong cách làm việc "Văn hóa đi trước, hàng hóa theo sau" của doanh nhân Tôn Nữ Thanh Toàn - Giám đốc Công ty Chế biến gỗ xuất khẩu Cattie Asia trong cuộc phỏng vấn với Doanh nhân Sài Gòn.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 171 phát hành ngày 28 tháng 11 năm 2006
Từ khóa
Tôn Nữ Thanh Toàn , Cattie Asia , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu