Ông Đặng Văn Thạch - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bestmix: Chậm mà chắc còn hơn nhanh mà đầy rủi ro

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-03-23
Tác giả
Lê Loan
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Với hơn mười năm làm việc cho các hãng xi măng tại Việt Nam, doanh nhân Đặng Văn Thạch - Chủ tịch HĐQT Công ty CP BESTMIX, đã nhìn thấy nhược điểm của ngành xi măng Việt Nam thuộc này, và để khắc phục nhược điểm đó, ông đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực PG - HCXD tạo nên những sản phẩm mới không phụ thuộc vào các hãng cung ứng nước ngoài.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 382 phát hành ngày 23 tháng 3 năm 2016
Từ khóa
Đặng Văn Thạch , Bestmix , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn