Ông Trương Tiến Dũng - Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn: Bán hàng là bán cái tâm mình trước

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2020-09-10
Tác giả
Nguyễn Loan
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Trương Tiến Dũng - Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn, người doanh nhân không chỉ vực dậy một doanh nghiệp đang "chết lâm sàng" mà còn nỗ lực đưa sản phẩm mang thương hiệu APT tham gia vào EVFTA, với mục tiêu lớn nhất mà ông luôn tâm niệm: "Doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm phải chăm lo, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, góp phần cải tạo tầm vóc người Việt".
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 590 phát hành ngày 10 tháng 9 năm 2020
Từ khóa
Trương Tiến Dũng , Thủy hải sản Sài Gòn , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn